Jag är MT !

Vem är jag, Maria-Therés föreståndare för Gaudium HVB!


Senast arbetade jag som resultatenhetschef i Södertälje kommun inom barn och ungdom. Jag har de senaste 10 åren arbetat inom socialtjänsten på olika positioner allt från handläggare till chef. Detta har varit fantastiskt och lärorikt på alla vis. Dessförinnan arbetade jag på andra sidan, alltså på ett HVB hem som behandlare.


Nu är jag alltså tillbaka inom behandling och skulle säga att jag med fördel tar med mig min kunskap jag fått från både myndighetsutövning och behandling in i behandlarvärlden och gör en kombination av det bästa från två helt olika världar. Hoppas detta ger dig en liten bild av mig och att jag väckt ett intresse hos er och att jag i ett samtal kan få presentera vår verksamhet vidare.


Mitt fokus framåt är utveckling av verksamheten samt bedrivakvalitativ vård och behandling. Jag kommer utveckla verksamheten utifrån avvikelser och tillsammans med min personal driva utveckling och förbättringsarbete utifrån deras erfarenheter och kunskaper.