Familj & anhörig

Vi tycker det är av yttersta vikt att även vårdnadshavare eller de som står närmast ungdomen får vara delaktiga i ungdomens framsteg och förändring utefter vårdplan och därmed regelbunden uppföljning.


Vi anser att det även är viktigt att finnas till för familjen och kan erbjuda familjesamtal för att tex skapa bättre relationer, sprida kunskap om problematik som eventuellt föreligger eller genom önskemål stötta och hjälpa familjen med det de anser sig ha svårast att hantera.


Vi erbjuder även möjligheten att besöka ungdomen med övernattning.